Bedrijfstaxaties

Het taxeren van onroerende zaken is een vak dat vraagt om deskundige mensen. Wij hebben kennis van zaken, kennen de markt en beschikken over de juiste juridische, economische en technische kennis. In onze taxaties staat integriteit, deskundigheid en kwaliteit centraal.

Wij werken volgens de Internationale taxatiestandaarden (IVS) van het Red Book van RICS en/of de Europese taxatiestandaarden (EVS) van het Blue Book van TEGoVA. RICS en TEGoVA garanderen voor opdrachtgevers de hoogste kwaliteit van taxaties van commercieel vastgoed.

Naast het taxeren van reguliere bedrijfsobjecten (ook groot zakelijk vastgoed) hebben wij ons gespecialiseerd in het taxeren van recreatief vastgoed (campings en vakantieparken), maatschappelijk vastgoed (waaronder musea), woningportefeuilles, exploitatie gebonden vastgoed (waaronder strandpaviljoens) en bijzondere objecten zoals bijvoorbeeld molens en openbare voorzieningen. U kunt hier meer informatie over terugvinden op referenties op onze website.

 

RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors) is een van de meest toonaangevende regelgevende instanties ter wereld, die op onafhankelijke wijze en in het algemeen belang van de gehele vastgoedsector haar opinie uitdraagt. Vanuit de basis waarin kwaliteit en integriteit als hoogste goed gelden, worden zo normen gesteld, adviezen geleverd en arbitragezaken gevoerd. Pieter S. Nienhuis is persoonlijk lid (member) van RICS Nederland en RICS Regulated Valuer.

 

TEGoVA beheert de European Valuation Standards (EVS) die aanhaken bij waardebegrippen en wetgeving zoals deze binnen Europa gelden. De AFM, NVB en DNB steunen de taxateurs en VastgoedPRO in haar lidmaatschap bij TEGoVA. Pieter S. Nienhuis is Recognised Europaen Valuer (REV).

 

Het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) is de garantie voor de opdrachtgever dat hij een integere en deskundige vastgoedtaxateur inschakelt: een Register-Taxateur (RT). Een Register-Taxateur handelt in het publiek belang, werkt volgens internationale richtlijnen EVS/IVS en erkende gedrags- en beroepsregels. De Register-Taxateur onderwerpt zich aan het doorlopend toezicht en het centrale tuchtrecht van het NRVT. Alle Register-Taxateurs in Nederland kunt u vinden in het register van het NRVT. Synchro is ingeschreven in de kamers Bedrijfsmatig Vastgoed, Groot Zakelijk Vastgoed en Wonen.

VastgoedPRO is de beroepsvereniging voor Nederlandse vastgoedprofessionals. De 700 aangesloten professionals zijn allen werkzaam in een beroepsgroep binnen de vastgoedsector. De focus van de vereniging ligt op kwaliteitsbewaking, belangenbehartiging, deskundigheidsbevordering en het faciliteren van de leden bij de uitoefening van hun beroep.

 

Een TMI taxateur wordt getoetst op zijn vaardigheden voor toetreding tot TMI. Eenmaal binnen wordt de taxateur verplicht bijgeschoold middels de TMI Academy. De taxaties worden verwerkt binnen het Taxatie Management Systeem en voldoen aan de Taxatierichtlijn Commercieel Vastgoed van TMI. Kortom, een TMI taxatie staat voor kwaliteit!

Direct een afspraak maken?