Oostschans 76-78, Goes

verkocht

Details

Overdracht

Status
Verkocht
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdbestemming
Bedrijfsruimte

Oppervlakten en inhoud

Perceeloppervlakte
3.347 m²

Bedrijfshal

Oppervlakte
876 m²
Vloerbelasting
2000 kg/m²
Voorzieningen
Krachtstroom, betonvloer en toilet

Kantoorruimte

Oppervlakte
100 m²
Bouwlagen
1
Opleverings voorzieningen
Inbouwarmaturen en liften

Terrein

Oppervlakte
1.000 m²

Omschrijving

Te koop
Op een unieke zichtlocatie, aan het Kanaal van Goes naar de Oosterschelde, bieden wij te koop aan een recentelijk gerealiseerd bedrijfspand (circa 1.000 m2) met wateroppervlakte (waaronder 6 ligplaatsen met kade en vingersteiger) en ruim parkeerterrein (circa 50 parkeerplaatsen). Dit bijzond... lees meer

Te koop
Op een unieke zichtlocatie, aan het Kanaal van Goes naar de Oosterschelde, bieden wij te koop aan een recentelijk gerealiseerd bedrijfspand (circa 1.000 m2) met wateroppervlakte (waaronder 6 ligplaatsen met kade en vingersteiger) en ruim parkeerterrein (circa 50 parkeerplaatsen). Dit bijzondere en onder architectuur gebouwde opstal (Oostschans 76-78) is gelegen binnen het plangebied “Goese Schans” (deelgebied Ketelhaven) direct nabij de binnenstad van Goes. De “Goese Schans” is een binnenstedelijke herontwikkelingslocatie onderverdeeld in diverse deelgebieden waarvan het Goese Diep (wonen), De Westerschans (winkels + wonen), Het Eiland (bedrijfsbebouwing) en de Ketelhaven (bedrijfsbebouwing en wonen) in de afgelopen jaren zijn (her-)ontwikkeld. De noordzijde van de voormalige locatie van Van Riessen Houthandel en de locatie IHC Fundex (beiden direct gelegen nabij de te verkopen locatie) zullen zeer waarschijnlijk ook worden ontwikkeld voor wonen. Hierdoor zal de uitstraling van het gebied nog verder verbeteren.

Kadastrale gegevens
De te verkopen kavels zijn kadastraal bekend onder gemeente Goes, sectie B, nummers 3363 (223 m2), 3374 (92 m2), 3379 (335 m2), 3433 (705 m2), 3437 (480 m2), 3501 (840 m2) en 3547 (284 m2). Totale kadastrale grootte 2.959 m2 (29 are 59 centiare). Daarnaast wordt 2/10e eigendom van de kavels Goes B 3375 en 3499 mede verkocht. Dit betreft 2 kavels van in totaal 1.940 m2 en dient t.b.v. de gemeenschappelijke toegangsweg, terrein en trailerhelling. De kavels met nummer 3363, 3374 en 3501 zijn gesplitst in appartementsrechten (Goes B 3381, VVE “The Boatshed” gelegen aan de Houtkade 40.24 en 40.25 te 4463 AC is niet actief maar wel ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 73231894). De kavels 3437 en 3547 betreffen thans nog zogenaamde voorlopige percelen en dienen nog definitief te worden ingemeten door het Kadaster.
De diverse akten die zijn ingeschreven in het Kadaster zijn op aanvraag beschikbaar.

Bestemming
Bestemmingsplan ‘Havengebied Goes 1e herziening’ is van toepassing evenals sommige artikelen uit ‘Havengebied Goes’ voor zover deze niet zijn herzien. De percelen op het land hebben de bestemming ‘Gemengd – 2’ en hebben de dubbelbestemming ‘Waarde – Archeologie – 3’. De percelen in het water hebben de bestemming ‘Water’ en ook ‘Waarde – Archeologie – 3’.
Let op! Voornoemde opgave is verkregen vanuit de zijde van de gemeente Goes en hiervoor wordt geen enkele aansprakelijkheid door verkoper / verkopend makelaar aanvaard. Er zijn ook omgevingsvergunningen verleend. In de vergunningen kunnen ook nog zaken of voorwaarden zijn meegenomen die niet in de bestemmingsplannen staan. Een voorbeeld hiervan is parkeerruimte behorende bij bepaalde functies.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.ruimtelijkeplannen.nl en/of de gemeente Goes.

Grondstatus
Eigen grond.

Afmetingen -indicatief-
Opstal Oostschans 76-78:
Showroomruimte circa 466 m2 begane grond;
Kantoorruimte circa 100 m2 1e verdieping;
Commerciële ruimte: circa 410 m2 2e verdieping;
Terras: circa 160 m2 2e verdieping

Water: circa 558 m2 inclusief 6 ligplaatsen met kade en één drijvende vingersteiger.

Parkeren: direct voor de deur en daarnaast wordt mede verkocht een solitair verhard en afgesloten parkeerterrein van circa 1.000 m2. Tevens zijn in de koopsom inbegrepen nog 8 extra verhuurde parkeerplaatsen op kadastraal perceel 3547.

Nadrukkelijk wordt gemeld dat voornoemde m2 een indicatie is, opgegeven door verkoper. De opstallen zijn niet ingemeten conform NEN2580 en verkopend makelaar aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Meer-/minder m2 worden niet verrekend.

Opleveringsniveau
Onderheide staalconstructie met betonnen vloeren;
Geïsoleerde begane grond vloer geschikt voor een maximale vloerbelasting van 20 KN/m2;
Betonnen verdiepingsvloeren geschikt voor een nuttige vloerbelasting van 5 KN/m2;
Opbouw verdiepingsvloer tussen kantoor 1e verdieping en commerciële ruimte 2e verdieping is 23 cm (isolatie+kabels/leidingen+vloerverwarming+volle steen) ter voorkoming van contact geluid;
Afgewerkte binnenwanden;
Stalen geïsoleerde sandwichpanelen ter plaatse van de buitengevels;
Aluminium kozijnen voorzien van isolerende beglazing;
Glazen pui ter plaatse van de showroom en 2e verdieping;
Geïsoleerd stalen dak geschikt voor zonnepanelen (kabel reeds aangelegd);
PVC dakbedekking;
Betonnen trappen naar verdieping;
Otis Lift, 6 personen;
Brand-/alarm-/ontruimingsinstallatie;
Brandblusvoorzieningen;
Luchtbehandeling gehele gebouw (topkoeling en verwarmen);
Airconditioning ter plaatse van de kantoorruimte 1e verdieping;
Vloerverwarming ter plaatse van de 2e verdieping;
2 elektrisch bedienbare sectionaal poorten t.b.v. entree mandelige weg, toegang via telefoon;
Meterkast met eigen aansluitingen gas, water en elektra;
Krachtstroom 3x 400 V 80 Ampere t.p.v. de bgg, 2e verdieping en de ligplaatsen;
Laadpunt elektrische auto t.p.v. entree;
Intercom t.p.v. entree en brievenbus per bouwlaag;
Vluchtwegaanduidingen;
LED verlichting deels geschakeld via bewegingssensoren;
Akoestische plafonds;
Sanitaire voorzieningen d/h + miva, kleedkamer met douche;
Glazen wand tussen kantoor 1e verdieping en showroom begane grond;
Elektrisch bedienbare zonwering binnenzijde t.p.v. de 2e verdieping;
Technische ruimte met CV ketel;
Automatische vetafscheider ter bescherming van de leidingen;
Camerabeveiliging;
Houten vloerafwerking terras 2e verdieping.

Op aanvraag is er meer (detail-) informatie aanwezig omtrent de bouwkundige aspecten van de opstal.

Vraagprijs
€ 2.195.000,- k.k. exclusief BTW.
Koster koper omvat de overdrachtsbelasting, de kosten van het Kadaster, de notaris en eventuele financieringskosten.

Aangezien er bij de 2e verdieping (Oostschans 78) en het separate parkeerterrein (B 3433 en 3437) sprake is van een verplichte BTW levering is koper geen overdrachtsbelasting verschuldigd omtrent de opstal Oostschans 78 (2e verdieping) en het voornoemde parkeerterrein. De koopsom wordt in dat geval enkel verhoogd met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting (BTW) en de kosten van het Kadaster, de notaris en eventuele financieringskosten.

Notaris
De koper heeft een vrije notariskeuze.

Bankgarantie
Een garantie ter grootte van 10% van de overeengekomen koopsom, binnen 14 dagen na ondertekening van de koopovereenkomst te storten op een tussenrekening van de begeleidend notaris.

Oplevering
In overleg, leeg en ontruimd en deels in verhuurde staat.

Eigendomsoverdracht
Het uitgangspunt is dat de akte van levering uiterlijk binnen 3 maanden na het ondertekenen van de koopovereenkomst wordt verleden bij de notaris.

Bodem
Het deelgebied Ketelhaven is nader onderzocht t.a.v. archeologie, explosieven, kabels-/leidingen en bodem-/grondwaterverontreiniging. Op aanvraag zijn diverse gegevens hieromtrent beschikbaar die koper zelf kan (laten) bestuderen / onderzoeken.

Energielabel
Het opstal Oostschans 78 beschikt over een energielabel A+ en is geldig tot 8-9-2032.
Het opstal Oostschans 76 beschikt over een energielabel A en is geldig tot 8-9-2032.

Bijzonderheden
8 parkeerplaatsen gelegen op het kadastrale perceel 3547 zijn tot en met 31 december 2026 verhuurd aan Yoga by Judith. De huidige huurprijs is € 2.280,48 per jaar exclusief BTW. Een kopie van de huurovereenkomst is op aanvraag beschikbaar.

Verkoper is bereid om eventueel tegen nader overeen te komen voorwaarden en condities de bedrijfsruimte/showroom gelegen aan de Oostschans 76, 4463 AM te Goes terug te huren t.b.v. The Green Wave (verkoop en aanverwante dienstverlening t.a.v. elektrische boten).

Een opgave van de zakelijke lasten (eigenaarslasten) is op aanvraag beschikbaar.

Een afschrift van de verstrekte vergunningen zijn op aanvraag beschikbaar. De 2e verdieping (Oostschans 76) beschikt over een Omgevingsvergunning t.b.v. restaurant met terras. Mogelijk dat deze verdieping “herbestemd” kan worden naar wonen (bijvoorbeeld 3 appartementen). Hieromtrent is al overleg geweest met de gemeente Goes en deze heeft aangegeven dat het verstandig is te wachten op de nieuwe visie van het Ketelhavengebied waar naar verwachting meer mogelijkheden zal worden geboden t.a.v. de realisatie van appartementen. Verkoper verstrekt aan koper geen enkele garantie hieromtrent echter informeert koper over de huidige stand van zaken m.b.t. de 2e verdieping.

Een mogelijke aandelentransactie is bespreekbaar. Het betreft dan de aandelen van The Boatshed Group BV, The Boatshed BV en The Green Wave BV, allen gevestigd aan Oostschans 76, 4463 AM te Goes.

Min. vaardiepte waterpercelen is circa 2.50 – 3.40 meter.

Aan elke onroerende zaak kunnen bijzondere bepalingen verbonden zijn. Deze worden aan elke opvolgende eigenaar opgelegd. Verkoper behoudt zich het recht voor erfdienstbaarheden en bijzondere bepalingen op te nemen indien dit noodzakelijk is dan wel opgelegd worden door de gemeente, brandweer, waterschap en/of andere overheden of instanties.

Het gehele project The Boatshed (waar het te koop aangebodene deel van uitmaakt) beschikt tevens over een gemeenschappelijke afsluitbare toegangsweg, terrein en trailerhelling. Kadastraal bekend: gemeente Goes, sectie B, nummers 3375 en 3499, grootte 1.940 m2 (19 are 40 centiare). De elektrische toegangspoorten voor de afsluitbare toegangsweg zijn niet gemeenschappelijk en zijn eigendom van verkoper. Het gebruik elektra wordt jaarlijks verrekend met de gebruikers op basis van meterstanden van een tussenmeter die vervolgens via een verdeelsleutel in rekening wordt gebracht aan de diverse gebruikers (VVE Botenhuis en VVE Bedrijfsgebouw).

Op het moment van start verkoop is er ook nog de mogelijkheid van koop/huur van een naastgelegen privé boothuis t.b.v. stalling / ligplaats. Op aanvraag is meer informatie hieromtrent beschikbaar.

Verkoop geschiedt onder voorbehoud van definitieve goedkeuring eigenaar/verkoper.

Deze informatie is met zorg samengesteld. Voor de juistheid daarvan kan echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard.

Contact opnemen