TRANSACTIEBERICHT

Stationsweg 6a en Nisseweg 2 Kruiningen.
Namens verhuurder bemiddelde Synchro Bedrijfshuisvesting BV ten aanzien van de nieuwe huurovereenkomst voor de beoogde nieuwbouw en de herziening van de bestaande huurovereenkomst bestaande bouw. Het totaal verhuurde oppervlakte bedraagt circa 5.520 m2 en de overeengekomen huurperiode is 10 jaar. De huurder is Wärtsilä Netherlands BV.

TRANSACTIEBERICHT