Opril Grote Markt 11-13, Goes

verkocht

Details

Overdracht

Status
verkocht
Aanvaarding
per datum

Bouw

Hoofdbestemming
Belegging
Bouwperiode
1931-1944

Oppervlakten en inhoud

Perceeloppervlakte
344 m²

Winkelruimte

Oppervlakte
344 m²
Aantal huurders
1
Resterende looptijd contracten maanden
57

Buitenruimte

Ligging
Winkelgebied stadscentrum

Omschrijving

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING

Algemeen
Namens onze opdrachtgever bieden wij aan een verhuurd winkelpand op de begane grond en te ontwikkelen (woon-)ruimte op de verdiepingen. Het pand is gelegen op een absolute A1- locatie in de binnenstad van Goes met direct zicht op de Grote Markt. De verhuurde wink... lees meer

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING

Algemeen
Namens onze opdrachtgever bieden wij aan een verhuurd winkelpand op de begane grond en te ontwikkelen (woon-)ruimte op de verdiepingen. Het pand is gelegen op een absolute A1- locatie in de binnenstad van Goes met direct zicht op de Grote Markt. De verhuurde winkelruimte (begane grond) Opril Grote Markt 13 is in gebruik bij Livera (lingerie en nachtkleding in het midden segment) en de verhuurde winkelruimte Opril Grote Markt 11 (begane grond) is in gebruik bij CherryLin (lingerie en nachtkleding in het hogere prijssegment). Sinds 1988 is Livera reeds al actief op deze locatie waarna in 2000 Lindessa (nu CherryLin) is gevolgd.
De frontbreedte aan de Opril Grote Markt is 12.20 meter en de frontbreedte aan de Rijfelstraat (verbinding tussen de Grote Markt en de Vlasmarkt) is ruim 26 meter.
De bovenverdiepingen zijn thans in gebruik als opslag-/sociale-/kantoorruimte echter zijn niet verhuurd aan derden.

Het totale verhuurbare vloeroppervlakte winkelruimte begane grond bedraagt 344 m² VVO. Het totale gebruiksoppervlakte wonen (entree begane grond + verdiepingen) bedraagt 686 m² GBO.

De begane grond is thans nagenoeg geheel ingedeeld als winkelruimte. Voor rekening van de koper dient in overleg met de koper een sociale-/sanitaire ruimte gerealiseerd te worden aan de achterzijde van de winkel Opril Grote Markt 13 (zie artikel 10.1 c.a. van de huurovereenkomst). De winkel Opril Grote Markt 13 is aan de achterzijde zelfstandig bereikbaar via een loopdeur naast de Vlasmarkt 18. De winkels zijn intern met elkaar verbonden door een ruime doorgang. De verdiepingen dienen thans als opslag-/sociale-/kantoorruimte echter zijn uitermate geschikt voor herontwikkeling tot woonruimte (type appartementen). De verdiepingen zijn bereikbaar via een eigen entree aan de Rijfelstraat 4. Het pand heeft de bestemming “Centrumvoorzieningen” waardoor detailhandel op de begane grond en wonen op de verdiepingen toegestaan zijn.

Bereikbaarheid
Het pand is gelegen op een goed bereikbare locatie in het levendige stadscentrum van de karakteristieke monumentale stad Goes. Goes is goed bereikbaar via het rijks-/ en provinciale wegennetwerk waardoor eenvoudig overig Zeeland, West-Brabant en België bereikbaar zijn.

Opleveringsniveau
De onroerende zaak wordt opgeleverd in de huidige staat; “as is where is”.

Beide opstallen zijn op traditionele wijze gebouwd met deels metselwerk en deels gestucte gevels. De daken zijn deels plat en voorzien van bitumineuze dakbedekking en deels zadeldak gedekt met Oud Hollandse dakpannen. De vloeren zijn deels van beton en deels van hout. De winkelpuien op de begane grond zijn grotendeels voorzien van glas en beiden panden hebben een ruim front met goede etalage / reclamemogelijkheden. De kozijnen ter plaatse van de verdiepingen zijn van hout en voorzien van enkel glas. De winkelruimten worden verwarmd via een luchtgordijn en hete lucht verwarming via Remeha ketel (2008). De winkelruimten worden gekoeld via de split airco units. De verdiepingen worden verwarmd Nefit CV ketels (Nefit > 15 jaar).

De bouwkundige keuring is uitgevoerd op 19 juli 2018 door Wooninspectie Zeeland en de bouwkundige rapportage is opgenomen in de bijlagen.

Samenstelling object
Winkelruimte begane grond ca. 344 m² VVO
Entree verdiepingen Rijfelstraat 4 ca. 10 m² GBO
Eerste verdieping ca. 305 m² GBO
Tweede verdieping ca. 291 m² GBO
Derde verdieping Opril Grote Markt 13 ca. 80 m² GBO
------------------- +
Totaal ca. 1.030 m²

Bouwjaar
Opril Grote Markt 11: omstreeks 1750 / 1971.
Opril Grote Markt 13: omstreeks 1939.

Kadastraal bekend Opril Grote Markt 11:
Gemeente: Goes
Sectie: D
Nummer: 1658
Grootte: 1 a en 84 ca (184 m²)
Publiekrechtelijke beperking: Besluit op basis van Monumentenwet 1988
Het gebouw Opril Grote Markt 11 is aangewezen door de Rijksoverheid als monument.

Kadastraal bekend Opril Grote Markt 13 / Rijfelstraat 4:
Gemeente: Goes
Sectie: D
Nummer: 2043
Grootte: 1 a en 60 ca (160 m²).

Grondstatus
Eigen grond.

Huurovereenkomst
Op 1 augustus 2018 heeft De Vlijt Mode Goes VOF een nieuwe huurovereenkomst getekend voor een huurperiode van 5 jaar met telkenmale 5 optiejaren. De aanvangshuurprijs bedraagt op jaarbasis € 60.000,- exclusief BTW. De afgegeven bankgarantie is vastgesteld op € 18.150,-. Het gehanteerde model huurovereenkomst (winkelruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:290 BW) is vastgesteld conform Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 17 september 2012 met opname van diverse bijzondere bepalingen. Verkoper wijst specifiek naar de artikelen 10, 14.7, 14.23 en 14.24 van de huurovereenkomst. Een kopie van de huurovereenkomst met de bijbehorende algemene bepalingen is opgenomen in de dataroom. In aanvulling op artikel 10.1 van de huurovereenkomst is met de huurder overeengekomen dat voor rekening van verhuurder aan de achterzijde van de opstal Opril Grote Markt 13 een magazijnruimte/pantry/toilet met bouwkundige scheidingswand inclusief loopdeur wordt gerealiseerd. In aanvulling op artikel 14.23 van de huurovereenkomst zijn huurder en verhuurder overeengekomen dat de genoemde de genoemde werkzaamheden plaats zullen vinden tussen 1 september en 31 oktober 2019.

Energielabel
Het afgegeven energielabel conform de Regelgeving energieprestatie gebouwen is G. Beide energielabels zijn opgenomen in de bijlagen.

Bestemming
Het object ligt in het bestemmingsplan ‘Binnenstad-Centrum’. Hierin heeft het object de bestemming ‘Centrumvoorzieningen’. Detailhandel op de begane grond is toegestaan alsmede wonen op de verdiepingen. Voor de mogelijkheden omtrent het gebruik wordt verwezen naar het bepaalde in artikel 7 van de bestemmingsplanvoorschriften.

Het bestemmingsplan is vastgesteld door de Raad van de gemeente Goesbij besluit van 19 april 2001.

Het pand is onderdeel van de zone beschermd stadsgezicht.

Bezichtigen
Bezichtigen kan uitsluitend op afspraak met Synchro Bedrijfshuisvesting BV, 088-796 24 76.

Dataroom
Voor belangstellenden zijn relevante documenten beschikbaar via onze dataroom. De inloggegevens kunt u opvragen via ons kantoor.

Begeleidend notaris
Trias Notarissen
Contactpersoon: mevrouw mr. M. Tazelaar
Kloetingseweg 46
4462 GA GOES
Telefoonnummer: 0113-232800
E-mail: Tazelaar@triasnotarissen.nl.

Inschrijving
Biedingen conform het door de notaris opgestelde inschrijvingsformulier dienen te zijn ontvangen ten kantore van de notaris uiterlijk op 18 januari 2019, 16.00 uur. Het recht van beraad loopt tot uiterlijk 21 januari 2019.
Na eventuele gunning staat de eigendomsoverdracht uiterlijk op 1 maart 2019 geagendeerd.

Waarborgsom / bankgarantie
De bieder dient op eerste verzoek van de verkoper een waarborgsom / bankgarantie aan de notaris te storten / af te geven gelijk aan 10% van het door hem uitgebrachte bod.

WOZ-waarde
De WOZ-waarde is € 796.000,- (WOZ-waarde peildatum 1 januari 2017). De WOZ-waarde gaat uit van de feitelijke situatie en houdt geen rekening met de her-ontwikkelingsmogelijkheden op de verdiepingen.

Zakelijke rechten
Met betrekking tot erfdienstbaarheden en kwalitatieve verplichtingen wordt verwezen naar de akte van koop en levering welke als bijlage is opgenomen in de dataroom.

Verzekering
Omtrent de verzekering deelt verkoper mede dat het pand tot de datum van eigendomsoverdracht worden verzekerd (opstalverzekering). Koper dient vanaf de datum van eigendomsoverdracht eventueel zijn belang te verzekeren.

Overdrachtsbelasting/btw
Ter zake van de levering van de onroerende zaak is door koper geen omzetbelasting (BTW) maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.

Milieu
Het asbestonderzoek is uitgevoerd op 27 augustus 2018 door RPS Advies- en Ingenieursbureau bv. De conclusie van dit onderzoek is dat er geen bronnen aangetroffen zijn met een verhoogd blootstellingsrisico aan asbest. De asbesthoudende bronnen die wel zijn aangetroffen vormen in de huidige situatie en bij normaal gebruik geen direct risico. In de dataroom is een kopie van het asbestonderzoek opgenomen.

Het object is niet bekend in het Bodemloket. Verkoper is geen bodemverontreiniging bekend die voortzetting van het huidige gebruik zouden kunnen belemmeren. Koper dient zich er wel van bewust te zijn dat er vanuit de historie in de binnenstad van Goes wel bodemverontreiniging aanwezig kan zijn.

As is where is
De verkoper geeft geen enkele garantie omtrent de milieukundige, bouwkundige entechnische staat van het object dan wel financiële staat van de huurder.
Koper zal verkoper dan ook vrijwaren in de leveringsakte voor alle mogelijke aanspraken.

Bijzonderheden
Ondanks het gegeven dat de inhoud van dit document nauwkeurig is gecontroleerd, kan Synchro Bedrijfshuisvesting BV geen verantwoordelijkheid nemen van enige geleden schade of verlies als gevolg van welke onjuiste gegevens dan ook weergegeven in dit document.

Algemeen
Al het bovenstaande betreft informatie omtrent de verkoop bij inschrijving van “Opril Grote Markt 11-13 te Goes (4461 AK)” te Goes. De informatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Synchro Bedrijfshuisvesting geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Streetview

Locatie

Contact opnemen