Houtkade, Goes

onder optie

Details

Overdracht

Status
onder optie
Aanvaarding
in overleg

Bouw

Hoofdbestemming
Bouwgrond

Oppervlakten en inhoud

Perceeloppervlakte
9.334 m²

Bouwgrond

Bebouwings-mogelijkheid
Bedrijfsruimte
Procentueel
50
Bouwhoogte
600

Omschrijving

Te Koop
Circa 9.334 m² bouwrijpe grond ten behoeve van bedrijvigheid gelegen binnen het plangebied “Goese Schans” direct nabij de binnenstad van Goes. De percelen zijn gelegen aan de openbare weg op de voormalige locatie van Van Riessen.
Goes ligt precies in het midden van Zeeland en speelt d... lees meer

Te Koop
Circa 9.334 m² bouwrijpe grond ten behoeve van bedrijvigheid gelegen binnen het plangebied “Goese Schans” direct nabij de binnenstad van Goes. De percelen zijn gelegen aan de openbare weg op de voormalige locatie van Van Riessen.
Goes ligt precies in het midden van Zeeland en speelt door haar centrale ligging een belangrijke rol in de economie van Zeeland. Goes ligt op een kruispunt van wegen. Zowel de rijksweg A58 als de toegangswegen tot de Westerscheldetunnel en de Zeelandbrug lopen door de gemeente. De gemeente Goes heeft ongeveer 37.000 inwoners.

Bereikbaarheid
De locatie is uitstekend bereikbaar per (vracht-)auto via de nabijgelegen rijksweg A-58 en de diverse provinciale wegen.

Bestemming
Volgens het vigerende bestemmingsplan “Havengebied Goes” zijn de gronden bestemd als “gemengd-2” (artikel 9) waarbij bedrijven die voorkomen in de categorieën 1 en 2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn toegestaan. Er geldt een dubbelbestemming “Waarde-Archeologie-2”(artikel 14) en een gebiedsaanduiding “geluidzone – industrie2”(artikel 32.2). De maximum bouwhoogte is 6.0 meter. Het maximum bebouwingspercentage van het terrein is 50%. Bedrijfswoningen zijn uitgesloten. Kantoren en detailhandel is mogelijk indien er sprake is van een ondergeschikte nevenactiviteit.

Kadastrale gegevens
Gemeente: Goes
Sectie: B
Nummers: 3277, 3278, 3279, 3280, 3281
De te verkopen kavels zullen door het Kadaster opnieuw worden ingemeten. Verrekening vindt plaats op basis van het aantal m².

Grondstatus
Eigen grond.

Parkeren/buitenterrein
Parkeren dient op eigen terrein plaats te vinden. Het buitenterrein kan tevens worden gebruikt voor manoeuvreren en opslag.

Koopsom
€ 100,- per m² v.o.n. exclusief BTW.

Bankgarantie
Een garantie ter grootte van 10% van de overeengekomen koopsom, binnen 14 dagen na ondertekening van de koopovereenkomst te storten op een kwaliteitsrekening van de begeleidend notaris.

Oplevering
In nader overleg overeen te komen.

Bijzonderheden
Verkoper gaat er vooralsnog uit dat er in fiscale zin sprake is van een bouwterrein zodat er geen overdrachtsbelasting verschuldigd is maar wel BTW. Indien er geen sprake is van het verkopen van een bouwterrein in fiscale zin dan dient de koopsom te worden verhoogd met 6% overdrachtsbelasting. In dat geval is er geen wettelijke verplichting tot het betalen van BTW. Verkoop geschiedt onder voorbehoud van definitieve goedkeuring verkoper.

Algemeen
Al het bovenstaande betreft informatie omtrent de verkoop van “Bouwkavels Houtkade” te Goes. De informatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Synchro Bedrijfshuisvesting BV geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Brochures

Streetview

Locatie

Contact opnemen