Goessestraatweg 19, Kapelle

€ 489.000,- k.k.

Details

Overdracht

Vraagprijs
€ 489.000,- k.k.
Status
beschikbaar
Aanvaarding
direct

Bouw

Hoofdbestemming
Belegging
Bouwperiode
-1906

Oppervlakten en inhoud

Perceeloppervlakte
5.600 m²

Kantoorruimte

Oppervlakte
436 m²
Luchtbehandelingen
Airco
Verdiepingen
2

Kantoorruimte

Oppervlakte
436 m²
Aantal huurders
1

Buitenruimte

Ligging
In woonwijk

Omschrijving

Algemeen
Namens onze opdrachtgever bieden wij aan de monumentale villa “Eureka” met een bijbehorend perceel tuin.
De villa “Eureka” is voorheen in gebruik geweest als woning van de eigenaar van de firma Van der Have (thans genaamd DLF BV). Het oorspronkelijke bouwjaar is 1886-1887 en omstr... lees meer

Algemeen
Namens onze opdrachtgever bieden wij aan de monumentale villa “Eureka” met een bijbehorend perceel tuin.
De villa “Eureka” is voorheen in gebruik geweest als woning van de eigenaar van de firma Van der Have (thans genaamd DLF BV). Het oorspronkelijke bouwjaar is 1886-1887 en omstreeks 1905 is de woning uitgebreid met een volledige bouwlaag op de verdieping. De villa is gerealiseerd in 3 bouwlagen en heeft een oppervlakte van circa 436 m² VVO (verhuurbaar oppervlakte). De villa is gebouwd in 3 bouwlagen (begane grond, 1e en 2e verdieping) en is thans in gebruik als kantoorruimte. De villa is bereikbaar via een oprijlaan (voorzien van grind) en omgeven door parkachtige tuin met oude loofbomen, gras en struiken. Direct naast de villa bevindt zich het zogenaamde ´koetshuis” dat thans dienst doet als opslagruimte en fietsenberging.

De te verkopen onroerende zaken hebben de bestemming ‘’Bedrijf’’ (artikel 4) en “tuin”(artikel 14) . Er geldt een dubbelbestemming “Waarde-Archeologie-1” (artikel 23). Tevens geldt er een functieaanduiding “specifieke vorm van bedrijf -6” en voor een deel van het getaxeerde een gebiedsaanduiding “wro-zone wijzigingsgebied-6”.

Bereikbaarheid
Het geheel is gelegen aan de rand van de dorpskern van Kapelle. De gemeente Kapelle is goed aangesloten op het provinciale en rijkswegennetwerk. De rijksweg A-58 (Vlissingen-Breda) is bereikbaar op enkele minuten rijafstand.
Het dorp Kapelle met het openbaar vervoer enkel bereikbaar via een bus- en treinverbinding.

Opleveringsniveau
De onroerende zaak wordt opgeleverd in de huidige juridische, technische, milieukundige en feitelijke staat; “as is where is”.

Onder meer de navolgende installaties/voorzieningen zijn aanwezig:
- balken-/sierplafonds (gedeeltelijk);
- brandblusvoorzieningen;
- nutsaansluitingen te weten elektra, gas, water en riool (de huidige nutsaansluitingen worden ontkoppeld, de koper dient nieuwe aan te leggen);
- verwarming via centrale verwarming met radiatoren;
- warm water deels via elektrische boiler;
- diverse wandcontactdozen;
- verlichting;
- nooduitgangspictogrammen;
- alarminstallatie;
- databekabeling;
- airconditioning via split units (gedeeltelijk).

De bouwkundige keuring is uitgevoerd op 21 maart 2018 door Wooninspectie Zeeland en de bouwkundige rapportage is op aanvraag beschikbaar.

De villa beschikt over een afsluitbaar parkeerterrein dat bereikbaar is via een aparte oprijlaan (grindpad) met ingang aan de Goessestraatweg. Aan de buitenzijde is een fraaie parkachtige tuin (gras en oude loofbomen) aangelegd.

Afmetingen villa “Eureka”
Begane grond ca. 237 m² VVO
Eerste verdieping ca. 120 m² VVO
Tweede verdieping ca. 79 m² VVO
------------------- +
Totaal ca. 436 m² VVO

De opstal is ingemeten door Proso Groep en de plattegronden zijn op aanvraag beschikbaar.

Bouwjaar
Oorspronkelijk 1886-1887 en 1905.

Kadastraal bekend:
Gemeente: Kapelle
Sectie: U
Nummer: 915
Grootte: 56 a (5.600 m²) (of zoveel meer of minder als na kadastrale inmeting blijken zal).
Dit betreft een voorlopige kadastrale grens en oppervlakte.

Er geldt een erfdienstbaarheid van uitweg om vanaf het perceel plaatselijk bekend Goessestraatweg 19b te Kapelle te komen en te gaan van en naar de openbare weg over de oprijlanen.

Er geldt een publiekrechtelijke beperking: beschermd monument conform de Gemeentewet. Ook is het eigendom belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht op een gedeelte van het perceel ten gunste van Evides NV.

Grondstatus
Eigen grond.

Huurprijs
Sinds 1 september 2011 huurt Cibus Europe BV de begane grond van villa “Eureka”. De aanvangshuurprijs was € 22.500,- per jaar exclusief BTW en exclusief voorschot kosten energie en de daarover verschuldigde BTW. De huurder heeft een waarborgsom verstrekt ter grootte van een bedrag van € 6.693,75. De huurovereenkomst loopt thans voor onbepaalde tijd en de huidige huurprijs is € 24.486,96 per jaar exclusief BTW en exclusief voorschot kosten energie en de daarover verschuldigde BTW. De gemiddelde huurprijs per m² is afgerond circa € 103,- op jaarbasis exclusief BTW. Dit is inclusief het gebruik van de gemeenschappelijke parkeerplaatsen direct gelegen voor de opstal.
Er is onderhuur waargenomen aan Captolia Group en Profects. De huidige eigenaar heeft deze onderverhuur gedoogd.

De huurder op de 1ste en 2e verdieping, Juust BV, huurt sinds 1 augustus 2013 de 1ste verdieping en sinds 25 februari 2014 is de huurovereenkomst uitgebreid met de 2de verdieping. De aanvangshuurprijs was € 10.500,- per jaar exclusief BTW en exclusief voorschot kosten energie en de daarover verschuldigde BTW voor de 1ste verdieping. De huurder heeft een bankgarantie verstrekt ter grootte van een bedrag van € 3.709,73. De huurovereenkomst loopt thans voor onbepaalde tijd en de huidige huurprijs is € 17.113,08 per jaar exclusief BTW en exclusief voorschot kosten energie en de daarover verschuldigde BTW. De gemiddelde huurprijs per m² is afgerond circa € 86,- op jaarbasis exclusief BTW. Dit is inclusief het gebruik van de gemeenschappelijke parkeerplaatsen direct gelegen voor de opstal. Juust BV heeft de huurovereenkomst opgezegd en zal in de loop van het najaar 2019 vertrekken.

Energielabel
Er geldt geen wettelijke verplichting voor (gemeentelijke) monumenten.

Bestemming
Volgens het bestemmingsplan ‘Kapelle-Biezelinge’ vastgesteld door de Gemeenteraad op 9 februari 2010, heeft het onderhavige de bestemming ‘’Bedrijf’’ (artikel 4) en “tuin”(artikel 14) . Er geldt een dubbelbestemming “Waarde-Archeologie-1” (artikel 23). Tevens geldt er voor een deel van de onroerende zaken een functieaanduiding “cultuurhistorische waarden en een “specifieke vorm van bedrijf -6” alsmede een gebiedsaanduiding “wro-zone wijzigingsgebied-6”.
Het gebruik van de villa “Eureka` ten behoeve van zelfstandige kantoren is volgens het bestemmingsplan niet toegestaan. Tot nu heeft de gemeente Kapelle niet handhavend opgetreden en wordt het gebruik als solitaire kantoorruimte gedoogd. De gemeente Kapelle adviseert de nieuwe eigenaar een Omgevingsvergunning aan te vragen voor het huidige gebruik. De gemeente heeft aangegeven een positieve grondhouding te hebben inzake het verstrekken van voornoemde Omgevingsvergunning. Meer informatie kunt u inwinnen bij de heer Peter Vogel van de gemeente Kapelle, bereikbaar op 0113-333110.

Bezichtigen
Bezichtigen kan uitsluitend op afspraak met Synchro Bedrijfshuisvesting BV, 088-796 24 76.

Vraagprijs
€ 489.000,- k.k.

Waarborgsom / bankgarantie
De koper dient binnen 2 weken na ondertekening van een koopovereenkomst een waarborgsom / bankgarantie aan de notaris te storten / af te geven gelijk aan 10% van de koopsom.

Zakelijke rechten
Met betrekking tot erfdienstbaarheden en kwalitatieve verplichtingen wordt verwezen naar voornoemde erfdienstbaarheid van uitweg en het zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten gunste van Evides NV. Voorts verwijst de verkoper naar de eigendomsakten van 7 juli 1958, 7 februari 1973, 5 februari 1976 en 23 september 1984. Voornoemde akten zijn op aanvraag beschikbaar.
In de akte van levering zal een kettingbeding met boeteclausule worden opgenomen dat de koper of haar rechtsopvolgers het niet wordt toegestaan om ter plaatse van het gekochte te wonen (ongeacht of het bestemmingsplan de functie wonen wel of niet toelaat).

Verzekering
Omtrent de verzekering deelt verkoper mede dat het pand tot de datum van eigendomsoverdracht wordt verzekerd (opstalverzekering). Koper dient vanaf de datum van eigendomsoverdracht eventueel zijn belang te verzekeren.

Overdrachtsbelasting/btw
Ter zake van de levering van de onroerende zaak is door koper 6% overdrachtsbelasting verschuldigd.

Milieu
Het asbestonderzoek is uitgevoerd op 17 oktober 2018 door SGS Search Ingenieursbureau BV. De conclusie van dit onderzoek is dat er wel bronnen aangetroffen zijn met een verhoogd blootstellingsrisico aan asbest. De aangetroffen locaties zijn: golfplaat dak koetshuis, beplating buitenzijde koetshuis en beplating op frame koetshuis. De asbestinventarisatie is op aanvraag beschikbaar.

Het eindrapport verkennend bodemonderzoek is gedateerd op 10 december 2018 en uitgevoerd door SMA Zeeland BV. De conclusie van dit onderzoek is dat er (zeer) geringe overschrijdingen van de achtergrondwaarden aangetoond zijn van diverse stoffen in de bovengrond. De ondergrond en grondwater zijn onverdacht qua bodemverontreiniging. De resultaten geven geen aanleiding tot het uitvoeren van een aanvullend of nader onderzoek.
Het eindrapport verkennend bodemonderzoek is op aanvraag beschikbaar.

Het eindrapport bodemonderzoek asbest is gedateerd op 10 december 2018 en uitgevoerd door SMA Zeeland BV. De conclusie van dit onderzoek is dat er geen asbest is aangetroffen in de bovengrond, ondergrond en halfverharding/funderingslagen. De resultaten geven geen aanleiding tot verder aanvullend of nader onderzoek naar asbest in de grond.

As is where is
De bouwkundige staat van de fietsenberging “het koetshuis” en het schuurtje is, voor zover visueel waarneembaar, in zeer slechte staat. De verkoper geeft geen enkele garantie omtrent de feitelijke, milieukundige, bouwkundige en technische staat van de onroerende zaken. Koper zal verkoper dan ook vrijwaren in de leveringsakte voor alle mogelijke aanspraken.

Oplevering
Per direct mogelijk.

Bijzonderheden
Verkoop geschiedt onder voorbehoud van definitieve goedkeuring eigenaar.

Algemeen
Al het bovenstaande betreft informatie omtrent de verkoop van “Goessestraatweg 19 (4421 AD)” te Kapelle. De informatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Synchro Bedrijfshuisvesting BV geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Brochures

Streetview

Locatie

Contact opnemen