Goessestraatweg 19, Kapelle

prijs op aanvraag

Details

Overdracht

Vraagprijs
prijs op aanvraag
Status
beschikbaar
Aanvaarding
per datum

Bouw

Hoofdbestemming
Kantoorruimte
Bouwjaar
1886

Oppervlakten en inhoud

Perceeloppervlakte
7.600 m²

Kantoorruimte

Oppervlakte
589 m²
In units vanaf
589 m²
Luchtbehandelingen
Airco
Verdiepingen
2

Bouwgrond

Bebouwings-mogelijkheid
Bedrijfsruimte

Kantoorruimte

Oppervlakte
589 m²
Aantal huurders
1

Buitenruimte

Ligging
In woonwijk

Omschrijving

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING

Algemeen
Namens onze opdrachtgever bieden wij aan de monumentale villa “Eureka” met een perceel tuin en een perceel bedrijfsgrond.
De villa “Eureka” is voorheen in gebruik geweest als woning van de eigenaar van de firma Van der Have (thans genaamd DLF BV). Het oor... lees meer

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING

Algemeen
Namens onze opdrachtgever bieden wij aan de monumentale villa “Eureka” met een perceel tuin en een perceel bedrijfsgrond.
De villa “Eureka” is voorheen in gebruik geweest als woning van de eigenaar van de firma Van der Have (thans genaamd DLF BV). Het oorspronkelijke bouwjaar is 1886-1887 en omstreeks 1905 is de woning uitgebreid met een volledige bouwlaag op de verdieping. De villa is gerealiseerd in 3 bouwlagen en heeft een oppervlakte van circa 589 m² VVO (verhuurbaar oppervlakte). De begane grond is op het moment van de beoogde eigendomsoverdracht verhuurd aan één huurder: Cibus Europe BV. De villa is gebouwd in 3 bouwlagen (begane grond, 1e en 2e verdieping) en is thans in gebruik als kantoorruimte, waarvan de begane grond is verhuurd. De villa is bereikbaar via een oprijlaan (voorzien van grind) en omgeven door parkachtige tuin met oude loofbomen, gras en struiken. Direct naast de villa bevindt zich het zogenaamde ´koetshuis” dat thans dienst doet als opslagruimte en fietsenberging.

De bedrijfsgrond ter grootte van circa 2.000 m² kan ontwikkeld worden tot kleinschalige bedrijfs-/kantoorruimte(n) met bijbehorend buitenterrein.

Bereikbaarheid
Het geheel is gelegen aan de rand van de dorpskern van Kapelle. De gemeente Kapelle is goed aangesloten op het provinciale en rijkswegennetwerk. De rijksweg A-58 (Vlissingen-Breda) is bereikbaar op enkele minuten rijafstand.
Het dorp Kapelle met het openbaar vervoer enkel bereikbaar via een bus- en treinverbinding.

Opleveringsniveau
De onroerende zaak wordt opgeleverd in de huidige juridische, technische, milieukundige en feitelijke staat; “as is where is”.

Het voormalige woonhuis is omstreeks 1886-1887 op traditionele wijze gebouwd en bestond uit één bouwlaag met houten kap. In 1905 is de woning uitgebreid met een volledige woonlaag op de verdiepingen. Bij de opstal zijn de stijlen neo-renaissance en neo-barok toegepast. De draagconstructie betreft metselwerk gevels. Aan de binnenzijde zijn de buitenmuren deels afgewerkt met voorzetwanden. De fundering betreft een zogenaamde fundering op staal met grotendeels betonnen vloeren. Een groot deel van de opstal beschikt over een zadeldak (beschoten houten kapconstructie) met pannen bedekt en waarin opgenomen diverse Velux dakramen. De overige dakdelen zijn plat en voorzien van vermoedelijk bitumineuze dakbedekking met grindlaag als ballast.
De villa beschikt over een afsluitbaar parkeerterrein dat bereikbaar is via een aparte oprijlaan (grindpad) met ingang aan de Goessestraatweg. De begane grond is deels voorzien van betonvloeren en deels van houten vloeren. Ter plaatse van de gangpartij is een kruipluik aanwezig naar de kelderruimte (deze was niet toegankelijk). De kelderruimte is niet in gebruik. De verdiepingsvloeren zijn allen van hout. Alle vloeren zijn afgewerkt met een vloerbedekking. De opstal beschikt over een 3-tal bouwlagen bereikbaar via trappen. Sanitaire voorzieningen zijn aanwezig op de begane grond en 1ste verdieping. Keuken/pantry is voorzien op de begane grond en de 2de verdieping. De verschillende kantoorcompartimenten zijn gescheiden via voornamelijk zogenaamde lichte scheidingswanden. De 1ste verdieping beschikt over dakterrassen en een balkon (beiden niet toegankelijk tijdens de schouwing). De plafonds zijn deels verlaagd (verlaagde systeemplafonds voorzien van verlichtingsarmaturen) en zijn deels nog van hout (balkenplafonds). De houten kozijnen zijn voorzien van voornamelijk dubbele beglazing dan wel van zogenaamde voorzetramen.

De ruimtelijke indeling is als volgt:
Begane grond: centrale entree, grote keuken/pantryruimte, 5-tal kantoorcompartimenten, toiletgroep.
1ste verdieping: bereikbaar via houten trap met tussenbordes, 4-tal kantoorcompartimenten waarvan 2 toegang geven tot een dakterras en 1 voorzien is van een balkon, toiletgroep.
2de verdieping: bereikbaar via houten trap, grote keuken/pantryruimte en een groot kantoorcompartiment.

Onder meer de navolgende installaties/voorzieningen zijn aanwezig:
- balken-/sierplafonds (gedeeltelijk);
- brandblusvoorzieningen;
- nutsaansluitingen te weten elektra, gas, water en riool (de huidige nutsaansluitingen worden ontkoppeld, de koper dient nieuwe aan te leggen);
- verwarming via centrale verwarming met radiatoren;
- warm water deels via elektrische boiler;
- diverse wandcontactdozen;
- verlichting;
- nooduitgangspictogrammen;
- alarminstallatie;
- databekabeling;
- airconditioning via split units (gedeeltelijk).

De bouwkundige keuring is uitgevoerd op 21 maart 2018 door Wooninspectie Zeeland en de bouwkundige rapportage is opgenomen in de bijlagen.

Afmetingen villa “Eureka”
Begane grond ca. 340 m² VVO
Eerste verdieping ca. 145 m² VVO
Tweede verdieping ca. 104 m² VVO
---------------------- +
Totaal ca. 589 m² VVO

Kadastraal bekend:
Gemeente: Kapelle
Sectie: U
Nummer: 915
Grootte: 76 a (7.600 m²) (of zoveel meer of minder als na kadastrale inmeting blijken zal).
Dit betreft een voorlopige kadastrale grens en oppervlakte.

Er geldt een erfdienstbaarheid van uitweg om vanaf het perceel plaatselijk bekend Goessestraatweg 19b te Kapelle te komen en te gaan van en naar de openbare weg over de oprijlanen.
Er geldt een publiekrechtelijke beperking: beschermd monument conform de Gemeentewet. Ook is het eigendom belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht op een gedeelte van het perceel ten gunste van Evides NV.

Grondstatus
Eigen grond.

Huurprijs
Sinds 1 september 2011 huurt Cibus Europe BV de begane grond van villa “Eureka”. De aanvangshuurprijs was € 22.500,- per jaar exclusief BTW en exclusief voorschot kosten energie en de daarover verschuldigde BTW. De huurder heeft een waarborgsom verstrekt ter grootte van een bedrag van € 6.693,75. De huurovereenkomst loopt thans voor onbepaalde tijd en de huidige huurprijs is € 24.486,96 per jaar exclusief BTW en exclusief voorschot kosten energie en de daarover verschuldigde BTW. De gemiddelde huurprijs per m² is afgerond circa € 72,- op jaarbasis exclusief BTW. Dit is inclusief het gebruik van de gemeenschappelijke parkeerplaatsen direct gelegen voor de opstal.
Er is onderhuur waargenomen aan Captolia Group en Profects. De huidige eigenaar heeft deze onderverhuur gedoogd.

Energielabel
Er geldt geen wettelijke verplichting voor (gemeentelijke) monumenten. Een energielabel is niet voorhanden.

Bestemming
Volgens het bestemmingsplan ‘Kapelle-Biezelinge’ vastgesteld door de Gemeenteraad op 9 februari 2010, heeft het onderhavige de bestemming ‘’Bedrijf’’ (artikel 4) en “tuin”(artikel 14) . Er geldt een dubbelbestemming “Waarde-Archeologie-1” (artikel 23). Tevens geldt er een functieaanduiding “specifieke vorm van bedrijf -6” en voor een deel van het getaxeerde een gebiedsaanduiding “wro-zone wijzigingsgebied-6”.
Het gebruik van de villa “Eureka` ten behoeve van zelfstandige kantoren is niet toegestaan. Tot nu heeft de gemeente Kapelle niet handhavend opgetreden en wordt het gebruik als solitaire kantoorruimte gedoogd.

Bezichtigen
Uitsluitend op afspraak met Synchro Bedrijfshuisvesting BV, 088-796 24 76.

Dataroom
Relevante documenten beschikbaar via een dataroom. De inloggegevens kunt u opvragen via Synchro Bedrijfshuisvesting BV.

Begeleidend notaris
De Zeeuwse Alliantie Notarissen.

Inschrijving
Biedingen conform het door de notaris opgestelde inschrijvingsformulier dienen te zijn ontvangen ten kantore van de notaris uiterlijk op 15 mei 2019, 12.00 uur. Het recht van beraad loopt tot uiterlijk 31 mei 2019, 12.00 uur. Na eventuele gunning staat de eigendomsoverdracht uiterlijk op 15 juli 2019 geagendeerd.

Waarborgsom / bankgarantie
De bieder aan wie is gegund, dient binnen vier (4) dagen na de dag van gunning een waarborgsom / bankgarantie aan de notaris te storten / af te geven gelijk aan 10% van het door hem uitgebrachte bod.

Zakelijke rechten
Met betrekking tot erfdienstbaarheden en kwalitatieve verplichtingen wordt verwezen naar de akte van koop en levering welke als bijlage is opgenomen in de dataroom.
In de akte van levering zal een kettingbeding met boeteclausule worden opgenomen dat de koper of haar rechtsopvolgers het niet wordt toegestaan om ter plaatse van het gekochte te wonen (ongeacht of het bestemmingsplan de functie wonen wel of niet toelaat).

Verzekering
Omtrent de verzekering deelt verkoper mede dat het pand tot de datum van eigendomsoverdracht worden verzekerd (opstalverzekering). Koper dient vanaf de datum van eigendomsoverdracht eventueel zijn belang te verzekeren.

Overdrachtsbelasting/btw
Ter zake van de levering van de onroerende zaak is door koper 6% overdrachtsbelasting verschuldigd.

Milieu
Het asbestonderzoek is uitgevoerd op 17 oktober 2018 door SGS Search Ingenieursbureau BV. De conclusie van dit onderzoek is dat er wel bronnen aangetroffen zijn met een verhoogd blootstellingsrisico aan asbest. De aangetroffen locaties zijn: golfplaat dak koetshuis, beplating buitenzijde koetshuis en beplating op frame koetshuis. De asbestinventarisatie is opgenomen in de bijlagen.

Nutsvoorzieningen
De huidige nutsaansluitingen (water/elektra/gas/riool) zijn verbonden met de achter-/naastgelegen gebouwen van DLF BV. De huidige corridor die de gebouwen van DLF BV verbindt met de opstal Goessestraatweg 19 zal uiterlijk op 31 december 2019 door en voor rekening van DLF BV worden gesloopt. De gevel van de Goessestraatweg 19 zal voor datum van eigendomsoverdracht worden hersteld. In de bijlagen is opgenomen een korte toelichting op welke wijze de gevel door DLF BV wordt hersteld.

Erfafscheiding
Na eigendomsoverdracht treden koper en verkoper met elkaar in overleg omtrent een te plaatsen hekwerk langs de gehele erfgrens DLF en het verkochte.

Algemeen
Synchro Bedrijfshuisvesting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien bovenstaande informatie.

Brochures

Streetview

Locatie

Contact opnemen