Gildeweg 25a, Vlissingen

verkocht

Details

Overdracht

Status
Verkocht
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdbestemming
Bedrijfsruimte
Bouwjaar
2020

Oppervlakten en inhoud

Perceeloppervlakte
558 m²

Bedrijfshal

Oppervlakte
300 m²
Vrije hoogte
930
Voorzieningen
Overheaddeuren en betonvloer

Buitenruimte

Ligging
Bedrijventerrein

Omschrijving

Te Koop
Op uitstekende locatie op bedrijventerrein Baskensburg bieden wij een nieuwbouw multifunctioneel bedrijfsobject met ruim buitenterrein te koop aan. Het voorgelegen buitenterrein is verhard middels betonverharding en voorzien van een schuifpoort. Het opstal is kwalitatief traditioneel gebouw... lees meer

Te Koop
Op uitstekende locatie op bedrijventerrein Baskensburg bieden wij een nieuwbouw multifunctioneel bedrijfsobject met ruim buitenterrein te koop aan. Het voorgelegen buitenterrein is verhard middels betonverharding en voorzien van een schuifpoort. Het opstal is kwalitatief traditioneel gebouwd door het regionale bouwbedrijf Weggemans en heeft een casco afwerkingsniveau.
In de directe omgeving zijn diverse bedrijven gevestigd waaronder de Albert Heijn XL, Blokker, Gall & Gall, Praxis, Decokay Elenbaas-Noom, Blankenburgh Wonen & Slapen, Toolstation, DOCK Family Entertainment Center en diverse autodealers.

Bereikbaarheid
Uitstekende bereikbaarheid doordat het opstal gesitueerd is nabij een veel gebruikte doorgaande route. Tevens is de rijksweg A-58 in directe omgeving gelegen waardoor Vlissingen, Goes en Bergen op Zoom zeer goed bereikbaar zijn. Deze locatie is middels het openbaar vervoer goed bereikbaar met een busverbinding op loopafstand en een treinstation op fietsafstand.

Bestemming
Volgens het vigerende bestemmingsplan Stedelijk Bedrijventerreinen Vlissingen, onherroepelijk vastgesteld op 22 juli 2010, kent de locatie de enkelbestemmingen "Bedrijf -1" en Groen met de functieaanduiding specifieke vorm van bedrijf -bedrijf 1 en de dubbelbestemming "Waarde". De voor 'Bedrijf -1' aangewezen gronden zijn bestemd voor: bedrijven, voor zover deze voorkomen in de categorieën 1, 2 en 3.1 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten 'Deelgebieden Baskensburg en Vrijburg, detailhandel in auto’s, motoren, caravans, campers en boten, internetverkoop en als ondergeschikte nevenactiviteit: productiegebonden detailhandel, kantoor en horeca. De maximale bouwhoogte is 10 meter en het maximum bebouwingspercentage terrein is bepaald op 100%. Door de gemeente Vlissingen is een omgevingsvergunning verleend als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder c van de Wabo, waardoor het is toegestaan dat het opstal gedeeltelijk gebouwd is op de bestemming “Groen”.

Kadastrale gegevens
Gemeente: Vlissingen
Sectie: H
Nummers: 1928 en 3986 ged.
Grootte: 5 are 8 centiare (508 m²) en respectievelijk geschatte grootte 50 centiare (50 m²).

De huidige eigenaar heeft voor een termijn van 10 jaar (eindigt op 31 december 2028) middels een bruikleenovereenkomst met de gemeente Vlissingen een perceel grond (gemeente Vlissingen, sectie H, nummer 3987 ged. grootte 129 m²) gelegen achter de Gildeweg 25 a en b om niet in bruikleen. Het betreft een persoonlijk recht en uitgangspunt van de gemeente is dat de bruikleenovereenkomst niet overdraagbaar is.

Grondstatus
Eigen grond.

Milieu
Door Gemeente Vlissingen is aan SMA Zeeland B.V. de opdracht verstrekt voor het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek inclusief asbest op de achtergelegen percelen (hiervan is een klein deel onderdeel van het verkochte).
Het doel van dit onderzoek is inzicht te verkrijgen of het voormalige, dan wel huidige gebruik van de onderhavige locatie en zijn omgeving heeft geleid tot verontreiniging van de bodem (grond en grondwater). Nevendoel van het onderzoek is bepalen in hoeverre de verdenking van de locatie voor het voorkomen van asbest in de bodem terecht is, en in dat geval een uitspraak te doen over het indicatieve gehalte asbest in deze bodem.
Tijdens het verkennend bodemonderzoek naar chemische parameters is enkel het perceel H3890 ged. onderzocht (nu deels H 3986 en H 3987 ged.) In de bovengrond is een zeer lichte achtergrondwaarde-overschrijding voor lood aangetoond. In de ondergrond zijn geen verhoogde gehalten van de geanalyseerde parameters aangetoond. In het grondwater is een geringe streefwaarde-overschrijding voor benzeen aangetoond. De reeds op de onderzoekslocatie geconstateerde verhoogde gehalten in de grond en het grondwater geven geen aanleiding tot het uitvoeren van aanvullend of nader bodemonderzoek.

De conclusie van het verkennend bodemonderzoek naar asbest NEN5707 is dat ten plaatse van het perceel H 3890 ged. (nu deels H 3986 en H 3987 ged.) in de grond geen asbest is aangetroffen. Het te verkopen perceel H 1928 is onverdacht voor bodemverontreiniging met asbest.

Het eindrapport verkennend bodemonderzoek inclusief asbest d.d. 3 april 2018 is op aanvraag beschikbaar.

Bouwjaar
2020.

Afmetingen BVO -circa-
Begane grond 213 m²
Verdieping 87 m²

Totaal 300 m²

De vierkante meters zijn bepaald aan de hand van de plattegrondtekening. Er is geen meetcertificaat aanwezig. De vierkante meters zijn indicatief en hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.

Parkeren/buitenterrein
Voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein aanwezig. Het buitenterrein is verhard en afsluitbaar via een hekwerk aan de voorzijde.

Voorzieningen -onder meer-
- staalconstructie;
- geïsoleerde stalen gevelbeplating;
- geïsoleerd stalen dak (mede geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen);
- gegalvaniseerde gordingen;
- begane grond betonvloer (dit betreft de betonvloer van het gesloopte opstal). De koper dient nog een nieuwe betonnen topvloer aan te brengen waarin bijvoorbeeld de vloerverwarming kan worden opgenomen. Het thans aanwezige wapeningsstaal en isolatiemateriaal is in de koopsom inbegrepen);
- zware betonnen entresolvloer (22 cm dik) met stalen balustrade bereikbaar via stalen trap;
- vrije hoogte onder entresolvloer circa 4.50 meter;
- vrije hoogte nok circa 9.30 meter en goothoogte circa 7.90 meter;
- kunststof kozijnen met isolerende beglazing t.p.v. de verdieping;
- luifel ter plaatse voorgevel;
- loopdeur voorgevel en loopdeur achtergevel;
- 2 elektrisch bedienbare overheaddeuren (afmeting 3,52 breed x 4,03 hoog meter) en
1 handmatig bedienbare overheaddeur (afmeting 4,10 breed x 3,96 hoog meter);
- water- en elektra aansluiting tot in het opstal (geen meterkast en geen meters);
- 2 afgedopte afvoeren t.b.v. toilet;
- 4 hemelwaterafvoeren.

Voorzieningen buitenterrein:
- handmatig bedienbare schuifpoort;
- buitenverlichting;
- betonverharding aan de voorzijde en puinverharding aan de achterzijde.

Vraagprijs
Op aanvraag.

Bankgarantie
Een garantie ter grootte van 10% van de overeengekomen koopsom, binnen 14 dagen na ondertekening van de koopovereenkomst te storten op een kwaliteitsrekening van de begeleidend notaris.

Oplevering
In overleg.

Bijzonderheden
Verkoop geschiedt onder voorbehoud van definitieve goedkeuring eigenaar.

Algemeen
Al het bovenstaande betreft informatie omtrent de verkoop van “Gildeweg 25A” te Vlissingen. De informatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Synchro Bedrijfshuisvesting BV geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Streetview

Locatie

Contact opnemen