Europaweg/Engelandweg, Ritthem

prijs op aanvraag

Details

Overdracht

Huurprijs
prijs op aanvraag
Status
beschikbaar
Aanvaarding
in overleg

Bouw

Hoofdbestemming
Verhard buitenterrein

Verhard buitenterrein

Percentage verhard
100
Omheind
Ja
Afsluitbaar
Ja
Verharding
Overig

Omschrijving

Te huur
Geheel verhard buitenterrein met eventueel nog nieuw te bouwen opslagruimte op markante hoeklocatie (hoek Engelandweg – Europaweg) middenin het havengebied Vlissingen-Oost. Het buitenterrein maakt onderdeel uit van het terrein met opstallen van Spruijt Pallethandel.

Bereikbaarheid
Het ... lees meer

Te huur
Geheel verhard buitenterrein met eventueel nog nieuw te bouwen opslagruimte op markante hoeklocatie (hoek Engelandweg – Europaweg) middenin het havengebied Vlissingen-Oost. Het buitenterrein maakt onderdeel uit van het terrein met opstallen van Spruijt Pallethandel.

Bereikbaarheid
Het buitenterrein is gelegen bij de zeehaven van Vlissingen, welke een zeer strategische ligging heeft tussen de havens van Rotterdam, Antwerpen en Engeland.
In de achtergelegen Scaldiahaven is de eerste containerterminal in Vlissingen inmiddels gerealiseerd. Deze containerterminal wordt geëxploiteerd door SEA Invest.

Door de ligging bij de A-58 tussen Antwerpen en Eindhoven heeft de haven een uitstekende ontsluiting naar het binnenland. Bovendien is er nauwelijks sprake van filevorming in de omgeving van Vlissingen. De opening van de Westerscheldetunnel in 2003 heeft de bereikbaarheid aanzienlijk verbeterd.

De locatie is goed bereikbaar middels een frequente buslijn naar alle naburige steden en een treinstation in de nabije omgeving.

Het buitenterrein is bereikbaar via de Engelandweg en vervolgens de Andorraweg.

Afmetingen
Het totale te huren verharde buitenterrein bedraagt circa 6.000 - 7.000 m².

Opslagruimte is thans niet aanwezig, maar kan op maat worden gebouwd.

Voorzieningen
- Gemeenschappelijke entree naar en van de - Andorraweg;
- Hekwerken met toegangspoort;
- Opgespoten zand van minimaal 2m1 dikte;
- Drukverdelend geotextiel;
- Fundatie via 30 cm menggranulaat en asfaltverharding bestaande uit een onderlaag en een bovenlaag van 6cm
STAB (steenslag asfalt beton) en 4 cm DAB (dicht asfalt beton);
- Gehele terrein is gedraineerd;
- Hemelwater wordt opgevangen via grote verzamelputten en afgevoerd;
- Mantelbuizen in de lengte van het perceel t.b.v. aan te leggen voorzieningen.

Huurprijs
Nader overeen te komen.

Eventuele servicekosten
Nader overeen te komen.

Huurbetaling
De huurpenningen inclusief BTW en eventuele servicekosten dienen te worden voldaan bij vooruitbetaling per kwartaal.

Huurperiode
De huurovereenkomst wordt standaard aangegaan voor de periode van 5 (vijf) jaar. Deze termijn wordt telkens verlengd met een termijn van 5 (vijf) jaar, tenzij de huurder of verhuurder voorafgaand schriftelijk heeft opgezegd met inachtneming van een periode van 12 (twaalf) maanden.

Huurprijsaanpassing
De huurprijs zal jaarlijks, voor het eerst één jaar na ingangsdatum van de huurovereenkomst, worden aangepast op basis van het maandprijsindexcijfer volgens de Consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI-Alle Huishoudens (2015 = 100), dan wel de meest recente tijdsbasis, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De nieuwe huurprijs zal nimmer lager zijn dan de laatst geldende huurprijs.

Zekerheidsstelling
Een garantie ter grootte van een betalingsverplichting van 3 maanden huur inclusief BTW en eventuele servicekosten.

Oplevering
Op korte termijn in overleg.

Omzetbelasting
Verhuurder wenst te opteren voor BTW-belaste huur en verhuur. Ingeval huurder de BTW niet kan verrekenen zal de huurprijs in overleg met huurder worden verhoogd ter compensatie van de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheden om te opteren voor BTW-belaste verhuur.

Huurovereenkomst
De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt conform het model dat door de Raad van Onroerende Zaken is vastgesteld op 30 januari 2015, met bijbehorende Algemene Bepalingen met diverse aanpassingen aan verhuurders zijde.

Bijzonderheden
Verhuur geschiedt onder voorbehoud van definitieve goedkeuring verhuurder.

Algemeen
Al het bovenstaande betreft informatie omtrent de verhuur van “Europaweg/Engelandweg” te Vlissingen-oost. De informatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Synchro Bedrijfshuisvesting BV geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Streetview

Locatie

Contact opnemen