Bachweg, Middelburg

nader overeen te komen

Details

Overdracht

Vraagprijs
Prijs op aanvraag
Huurprijs
Prijs op aanvraag
Status
Beschikbaar
Aanvaarding
In overleg

Bouw

Hoofdbestemming
Bedrijfsruimte
Bouwperiode
2021-2030

Bedrijfshal

Oppervlakte
1.500 m²
In units vanaf
100 m²

Buitenruimte

Ligging
Bedrijventerrein

Omschrijving

Middelburg en kunt u geen geschikte locatie vinden dan kunnen Alliantie Delfaerde BV en Prohuis Invest BV u hierbij goed van dienst zijn. Alliantie Delfaerde BV is een vastgoedinvesteerder en ontwikkelaar uit Zeeland en Prohuis Invest BV is een bouwende ontwikkelaar uit Capelle aan den IJssel. Beide... lees meer

Middelburg en kunt u geen geschikte locatie vinden dan kunnen Alliantie Delfaerde BV en Prohuis Invest BV u hierbij goed van dienst zijn. Alliantie Delfaerde BV is een vastgoedinvesteerder en ontwikkelaar uit Zeeland en Prohuis Invest BV is een bouwende ontwikkelaar uit Capelle aan den IJssel. Beide partijen hebben zeer ruime ervaring met het ontwikkelen en bouwen van commerciële vastgoedprojecten door geheel Nederland. In Middelburg op het nieuwe bedrijventerrein Mortiere Esemble zijn er mogelijkheden tot het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw dan wel van solitaire bedrijfsruimte conform gewenst programma van eisen. Mortiere Esemble is bestemd voor maatschappelijke voorzieningen en kantoren. De opstallen zullen allen gelegen zijn op eigen grond en bebouwde oppervlakten variëren van ongeveer 100 m² tot circa 1.500 m². Kopers / huurders hebben diverse keuzemogelijkheden, zoals het aantal m², het samenvoegen van units of het vervangen van een overheaddeur door een glazen pui. Synchro Bedrijfshuisvesting BV is exclusief als verkopend/verhurend makelaar ingeschakeld en zij kunnen u verder informeren omtrent de mogelijkheden.

Bereikbaarheid
Mortiere Esemble is gelegen aan de Bachweg aan de rand van de woonwijk Mortiere te Middelburg. De Bachweg ligt direct aan de N-57 waardoor iedere bestemming in de regio moeiteloos bereikbaar is.

Bestemming
Volgens het bestemmingsplan “Mortiere” heeft het onderhavige de enkelbestemming “Gemengd” (artikel 6)” en de dubbelbestemming “Waarde – Archeologie -3” (artikel 23). Daarnaast geldt een gebiedsaanduiding geluidzone – industrie. Het maximum bebouwingspercentage terrein is bepaald op 50% en de maximum bouwhoogte op 12 meter. Het bestemmingsplan is vastgesteld bij raadsbesluit op 7 juli 2014.

Grondstatus
Eigen grond.

Indeling en afmeting BVO -circa-
De bebouwde oppervlakten variëren van ongeveer 100 m² tot circa 1.500 m². Maatwerk volgens uw wensen is mogelijk.
De bij deze projectinformatie toegevoegde indelingstekening is indicatief waaraan geen enkele rechten ontleend kunnen worden.

Parkeren
Bij elke unit worden er mogelijkheden geboden voor parkeren. Het parkeerterrein zal worden verhard.

Opleveringsniveau
In overleg.

Energielabel
Verkoper / verhuurder zal bij oplevering een energielabel overhandigen aan de gebruiker.

Huurprijs
Nader te bepalen.

Koopprijs
Nader te bepalen.

Huurbetaling
De huurpenningen inclusief BTW dienen te worden voldaan bij vooruitbetaling per maand.

Huurperiode
Minimaal 5 jaar met telkenmale 5 optiejaren.

Huurprijsaanpassing
Jaarlijks, voor het eerst 1 jaar na ingangsdatum huurovereenkomst, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de Consumentenprijsindex (CPI), reeks CPI-Alle Huishoudens (2015 = 100), zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zekerheidstelling
Een garantie gelijk aan een betalingsverplichting van 3 maanden huur inclusief de daarover verschuldigde BTW.

Bankgarantie
Een garantie ter grootte van 10% van de koopsom, te voldoen aan de notaris binnen twee weken na ondertekening van de koopovereenkomst.

Omzetbelasting
Verhuurder wenst te opteren voor BTW-belaste verhuur. Ingeval huurder de BTW niet kan verrekenen zal de huurprijs in overleg met huurder worden verhoogd ter compensatie van de gevolgen van het vervallen van de mogelijkheden om te opteren voor BTW-belaste verhuur.

Oplevering
Nader te bepalen.

Huurovereenkomst
De te sluiten huurovereenkomst zal worden opgemaakt conform het model dat door de Raad van Onroerende Zaken is vastgesteld op 30 januari 2015, met bijbehorende Algemene Bepalingen met diverse aanpassingen aan verhuurders zijde.

Notaris
Keuze verkoper.

Bijzonderheden
Verhuur/verkoop geschiedt onder voorbehoud van definitieve goedkeuringverkoper/verhuurder.

Algemeen
Al het bovenstaande betreft informatie omtrent de verhuur/verkoop van “Mortiere Esemble te Middelburg”. De informatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Synchro Bedrijfshuisvesting BV geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze
informatieverstrekking niet als aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Contact opnemen