Arnesteinweg, Middelburg

verkocht

Details

Overdracht

Status
verkocht
Aanvaarding
in overleg

Bouw

Hoofdbestemming
Bouwgrond

Oppervlakten en inhoud

Perceeloppervlakte
2.676 m²

Bouwgrond

Bebouwingsmogelijkheid
Bedrijfsruimte
Procentueel
75
Bouwhoogte
2000

Omschrijving

Te Koop
Op goede locatie gelegen perceel bouwgrond op het bedrijventerrein Arnestein I te Middelburg. Het perceel is circa 2.676 m² groot en kan in zijn geheel of gesplitst worden gekocht. Het perceel biedt ruime bebouwingsmogelijkheden alsmede gebruiksmogelijkheden. De maximum bouwhoogte bedraagt... lees meer

Te Koop
Op goede locatie gelegen perceel bouwgrond op het bedrijventerrein Arnestein I te Middelburg. Het perceel is circa 2.676 m² groot en kan in zijn geheel of gesplitst worden gekocht. Het perceel biedt ruime bebouwingsmogelijkheden alsmede gebruiksmogelijkheden. De maximum bouwhoogte bedraagt 20 meter en het maximale bebouwingspercentage bedraagt 75%.

Bereikbaarheid
De locatie is uitstekend bereikbaar vanaf o.a. de rijksweg A-58 en de provinciale weg N-57, waardoor iedere bestemming in de regio moeiteloos bereikbaar is. Ook de bereikbaarheid per openbaar vervoer is voldoende middels een bus-/treinverbinding op redelijke loop-/ of fietsafstand. De verkoper zal een in-/uitritvergunning aanvragen voor de ontsluiting van de Arnesteinweg en de Waldammeweg.

Bestemming
Het object ligt in het bestemmingsplan ‘Arnestein’. Hierin heeft het object de bestemming Bedrijventerrein met de functieaanduiding “Bedrijf tot en met categorie 4.1” en een dubbelbestemming “Waarde Archeologie -3”. Voor de mogelijkheden omtrent het gebruik wordt verwezen naar het bepaalde in artikel 4 van de bestemmingsplanvoorschriften. Deze gegevens zijn op aanvraag beschikbaar.

Het bestemmingsplan is vastgesteld door de Raad van de gemeente Middelburg in zijn openbare vergadering van 24 juni 2013.

Kadastrale gegevens
Gemeente: Middelburg
Sectie: M
Nummer: 378 gedeeltelijk
Grootte –circa-: 26 a 76 ca (2.676 m²).

Koper zal in overleg met verkoper voor haar rekening zorgdragen voor kadastrale splitsing.

Grondstatus
Eigen grond.

Parkeren/buitenterrein
De maximale toelaatbare hoogte van opgeslagen goederen en materialen mag niet meer dan 20.0 meter bedragen.

Koopsom
€ 97,50 per m² k.k. exclusief BTW.

Indien er sprake is van een verplichte BTW levering is koper geen overdrachtsbelasting verschuldigd. De koopsom wordt dan verhoogd met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting (BTW). Koster koper omvat de kosten van het Kadaster, de notaris en eventuele overdrachtsbelasting en financieringskosten.

Notaris
De koper heeft een vrije notariskeuze.

Bankgarantie
Een garantie ter grootte van 10% van de overeengekomen koopsom, binnen 14 dagen na ondertekening van de koopovereenkomst te storten op een kwaliteitsrekening van de begeleidend notaris.

Oplevering
In overleg.

Bijzonderheden
Verkoop geschiedt onder voorbehoud van definitieve goedkeuring verkoper.

In de koopakte en leveringsakte wordt een kettingbeding met boeteclausule (ter grootte van € 250.000,-) opgenomen dat op de bouwkavel(s) geen activiteiten mogen worden uitgevoerd als (auto)demontagebedrijf een en ander in de ruimste zin des woords. Dit betreft een privaatrechtelijke beperking.

Algemeen
Al het bovenstaande betreft informatie omtrent de verkoop van “Arnesteinweg ong./Waldammeweg” te Middelburg. De informatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Synchro Bedrijfshuisvesting BV geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Streetview

Locatie

Contact opnemen