Vooraankondiging verkoop voormalige PSD gebouwen Breskens

Namens de Provincie Zeeland zullen wij binnenkort starten met de verkoop van de gebouwen Veerhaven 3 (voormalige PSD terminal) en Veerhaven 5 (voormalige PSD verkeerstoren) en het aan haar verleende erfpachtrecht op de ondergrond van de beide gebouwen te Breskens. Aan de verkoop zullen voorwaarden worden verbonden. Gegadigde kopers dienen een projectplan in te dienen over de inrichting en het beoogde gebruik van de gebouwen, inclusief een bredere (ontwikkel)visie op het omliggende gebied onderbouwd met een globaal (jaarrond) exploitatieplan. Geinteresseerden kunnen zich alvast bij ons melden.

Vooraankondiging verkoop voormalige PSD gebouwen Breskens