Brouwenaarstraat 2, Vlissingen

verkocht

Details

Overdracht

Status
verkocht
Aanvaarding
in overleg

Bouw

Hoofdbestemming
Maatschappelijk vastgoed
Bouwjaar
1923
Bouwperiode
1906-1930

Oppervlakten en inhoud

Perceeloppervlakte
2.278 m²

Culturele instelling

Oppervlakte
2.348 m²
Herbestemming mogelijk
Ja

Buitenruimte

Ligging
In woonwijk

Omschrijving

Te Koop
Het Theo van Doesburgcentrum is gelegen op eigen grond naast het stadhuis in het centrum van Vlissingen.
De voormalige HBS werd in 1994 omgebouwd tot een Centrum voor Kunsteducatie en werd door de gemeente omgedoopt tot het Theo van Doesburgcentrum. Het pand is in 1997 aangewezen tot Rijk... lees meer

Te Koop
Het Theo van Doesburgcentrum is gelegen op eigen grond naast het stadhuis in het centrum van Vlissingen.
De voormalige HBS werd in 1994 omgebouwd tot een Centrum voor Kunsteducatie en werd door de gemeente omgedoopt tot het Theo van Doesburgcentrum. Het pand is in 1997 aangewezen tot Rijksmonument. Dit unieke en karakteristieke pand bestaat uit een kelder, begane grond, 1e en 2e verdieping en heeft een afmeting van circa 2.348 m² VVO. Aan de achterzijde staat het pand in verbinding met het woonzorgcomplex “Theo van Doesburgcentrum” en de daarbij behorende zomer- en wintertuin.

Bereikbaarheid
De bereikbaarheid is uitstekend. Bussen van en naar Middelburg en naar het treinstation/veerboot stoppen op het nabij gelegen Scheldeplein. Ook met de auto is de stad gemakkelijk bereikbaar.

Vlissingen
Vlissingen is een stad in de Nederlandse provincie Zeeland en ligt op het voormalige eiland Walcheren. De stad Vlissingen telt ongeveer 33.000 inwoners, de gemeente telt 44.417 inwoners (1 april 2016, bron: CBS). Vlissingen is met het beschermde stadsgezicht een van de zeventien beschermde stads- en dorpsgezichten in Zeeland. In de zomermaanden trekken de Boulevards, het Nollestrand en het Badstrand vele toeristen en Vlissingers, zo'n 300.000 mensen per jaar. Het oude centrum telt zo'n 300 monumenten waardoor de stad de 30e monumentenstad van Nederland is. De stad heeft mede door deze monumenten maar ook door de ligging aan de Westerschelde, de robuuste en ongepolijste gebouwen in het Scheldekwartier en het drukke scheepvaartverkeer op de rede een maritiem karakter.

Bestemming
Volgens de beheersverordering ‘’Middengebied”, vastgesteld door de Gemeenteraad op 1 december 2016, heeft het onderhavige de bestemming ‘’Maatschappelijk’’. Daaronder wordt begrepen voorzieningen en instellingen op het gebied van gezondheidszorg, sociale en maatschappelijke dienstverlening, welzijn en sport, woonzorg, intramurale zorgverlening, kinderopvang, onderricht en educatie en vergelijkbare gebieden, waaronder mede begrepen ondergeschikte en ondersteunende functies t.b.v. die voorzieningen, zoals detailhandel, dienstverlening, horeca en kantoren. In de brief van 1 februari 2017 van de gemeente Vlissingen stelt de gemeente dat de gebruiksvormen, die passen binnen de bestemming “Maatschappelijk” rechtstreeks zijn toegestaan. Voor alle andere toekomstige gewenste gebruiksdoelen/bestemming, die planologisch aanvaardbaar zijn, dient een afwijking van de beheersverordering te worden verleend.

Mogelijke toekomstig gebruiksdoel/ bestemming is:
- Verblijfsfunctie;
- Woonfunctie, met inbegrip van huisverbonden beroepen en bedrijven;
- Cultuurfunctie;
- Zorgfunctie;
- Kantoorfuncties.

Met betrekking tot de bestemming Wonen dient te worden opgemerkt dat het realiseren van woningen in het object enkel mogelijk is indien de beoogde toevoeging van woningen mogelijk is binnen de, op dat moment vigerende, Walcherse woningmarktafspraken.

Kadastrale gegevens (voorlopig)
Gemeente: Vlissingen
Sectie: A
Nummer: 5907 ged.
Grootte: 22 a 78 ca (2.278 m²).

Een deel van de begane grond (thans in gebruik bij het naastgelegen woonzorgcomplex) wordt niet verkocht. Hieromtrent zal een appartementsrecht worden gevestigd. Dit gedeelte is op de kadastrale kaart gearceerd weergegeven. De 1e en 2e verdieping wordt in haar geheel te koop aangeboden.

Grondstatus
Eigen grond.

Bouwjaar
1923, diverse malen gerenoveerd.

Afmetingen
Kelder 188 m² VVO
Begane grond 820 m² VVO
Eerste verdieping 927 m² VVO
Tweede verdieping 413 m² VVO
--------------------
Totaal 2.348 m² VVO

Parkeren/buitenterrein
Direct voor de deur en in de parkeergarage bij het Scheldeplein. Verder is in de gehele nabije omgeving ruim voldoende openbare betaalde parkeergelegenheid aanwezig.

Opleveringsniveau
De onroerende zaken worden opgeleverd in de huidige staat; “as is where is”. De bouwkundige rapportage is uitgevoerd door Wooninspectie Zeeland op 31-1-2017.
Het betreft een traditionele bouw opgetrokken uit steens metselwerk en spouwmetselwerk. Op de platte daken ligt een volledig gekleefde APP bitumineuze dakbedekking met leislag. De vloeren zijn van beton en van hout. De kozijnen zijn deels van aluminium met dubbele beglazing, staal met enkele beglazing en hout met enkele beglazing. Plaatselijk zijn voorzetwanden aanwezig en de originele plafonds bestaan uit: houten regelwerk, stucgaas en een laag stucwerk.

Tijdens de renovatie is er een verlaagd systeemplafond aangebracht. Het gebouw is een Rijksmonument en bestaat uit 4 bouwlagen, een kelder, begane grond en een 1e en 2e verdieping.

Volgens de NEN2580 meting uitgevoerd door Nikkels Vastgoed Advies d.d. 2-2-2017 is het verhuurbare oppervlakte (VVO) 2.443 m². Er is op 18-2-2017 een bouwkundige keuring door Wooninspectie Zeeland uitgevoerd. De twee CV ketels dateren uit 2002.

Koopsom
€ 895.000,- k.k.

Bankgarantie
Een garantie ter grootte van 10% van de overeengekomen koopsom, binnen 14 dagen na ondertekening van de koopovereenkomst te storten op een kwaliteitsrekening van de begeleidend notaris.

Oplevering
In overleg.

Milieu
Het asbestonderzoek is uitgevoerd door RPS d.d. 1 mei 2017. Uit de resultaten van het uitgevoerde asbestonderzoek bleek, dat er geen bronnen zijn aangetroffen met een verhoogd blootstelllingsrisico aan asbest. De volgende asbesthoudende bronnen, die in de huidige situatie en bij normaal gebruik zonder met materiaal te beschadigen/bewerken geen direct risico vormen, zijn aangetroffen: buismateriaal in de schoorsteen op het dak, plaatmateriaal als zijwand van de zuurkast, plaatmateriaal toegepast in het biljart, lijmlaag achter het tegelwerk in de Cv-ruimte.
Er is een verkennend en aanvullend bodemonderzoek uitgevoerd door Antea Group d.d. 25 april 2017. In de separate grondmonsters van de bovengrond zijn maximaal matige verontreinigingen van PAK en licht verontreinigingen met lood aangetoond. De matige verontreinigingen in de separate grondmonsters geven geen aanleiding meer tot een verder vervolg. Er is geen sprake van ernstige bodemverontreiniging.

As is where is
l’escaut geeft geen enkele garantie omtrent de milieukundige, bouwkundige en technische staat van de registergoederen. Koper zal l ‘escaut te Vlissingen dan ook vrijwaren in de leveringsakte voor alle aanspraken die hij of derden ten aanzien van de milieukundige, bouwkundige en technische staat. Koper heeft middels de verkoopinformatie, de rapporten van RPS (1-5-2017), Wooninspectie Zeeland (31-1-2017) en van Antea Group (25-04-2017) ontvangen, daarvan kennis kunnen nemen en verklaart daarmee volledig in te kunnen stemmen. Alle gevolgen voortvloeiende uit deze rapporten komen geheel voor rekening en risico van koper en koper kan l’escaut te Vlissingen nimmer daarop aanspreken.

Bijzonderheden
Verkoop geschiedt onder voorbehoud van definitieve goedkeuring verkoper.

De informatie is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door Synchro Bedrijfshuisvesting BV geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Voor de volledige informatie van dit object neemt u contact op met ons kantoor.

Streetview

Locatie

Contact opnemen